Rauch

NEW Rauch MDS 18.2D Fertiliser Spreader

  • Reference: 11046399
  • Location: New Inn

NEW Rauch MDS 20.2D Fertiliser Spreader

  • Reference: 11046409
  • Location: New Inn

Rauch 30.2M Axis EMC V4 Fertiliser Spreader

€ 12,750 + VAT
  • Reference: 11047995
  • Location: Roscommon

2014 Rauch 30.1 Fertiliser Spreader

€ 4,000 + VAT
  • Reference: 11039715
  • Location: New Inn

2013 Rauch 19.1 Fertiliser Spreader

€ 3,750
  • Reference: 41044321
  • Location: Roscommon