McHale

2016 McHale Orbital Wrapper

 • Reference: 21033680
 • Location: New Inn

2013 McHale F5500 baler

 • Reference: 21033679
 • Location: New Inn

2008 McHale BJS Wrapper

 • Reference: 41033661
 • Location: Roscommon

2015 McHale 991BJS Wrapper

 • Reference: 11033407
 • Location: New Inn

2013 McHale F5500 Baler

 • Reference: 11033533
 • Location: New Inn

2012 McHale F5500 baler

 • Reference: 11033475
 • Location: New Inn

2010 McHale F550 baler

 • Reference: 11033516
 • Location: New Inn

McHale 991 B Wrapper

 • Reference: 41033662
 • Location: Roscommon

2013 McHale F5600 Chopper Baler

 • Reference: 31033115
 • Location: Kells

2014 McHale Fusion 3 Plus baler

 • Reference: 31033386
 • Location: Kells
Sold

2018 McHale Fusion 3

 • Reference: 11033431
 • Location: New Inn

2017 McHale Fusion 3 Plus baler

 • Reference: 31032965
 • Location: Kells
Sold

McHale HS2000 Hi-Speed In-Line twin dispenser wrapper

 • Reference: 31033163
 • Location: Kells

2015 McHale Fusion 3 Plus baler

 • Reference: 31033402
 • Location: Kells

2008 McHale Fusion 2

 • Reference: 11030551
 • Location: New Inn
Sold

2018 McHale Fusion 3 Plus Baler

 • Reference: 11033041
 • Location: New Inn

McHale 4′ 2″ Mast Type Sheargrab

 • Reference: 41032638
 • Location: Roscommon

McHale 995LM Square Bale Wrapper

 • Reference: 11032797
 • Location: New Inn
Sold

McHale F5500 Baler

 • Reference: 41032500
 • Location: Roscommon
McHale F5500 baler Sold

2015 McHale F5500 baler

 • Reference: 21032540
 • Location: New Inn